The Time Now > Sää

Sää ja sääennusteet ympäri maailmaaVaihda yksikkö °C Vaihda 24 tunnin näyttöön
Abidjan
77 °F
ke 12:38 ap.
Lagos
79 °F
ke 1:38 ap.
Accra
77 °F
ke 12:38 ap.
Lahore
77 °F
ke 5:38 ap.
Addis Abeba
ke 3:38 ap.
Lanzhou
54 °F
ke 8:38 ap.
Ahmedabad
82 °F
ke 6:08 ap.
Lima
ti 7:38 ip.
Basra
84 °F
ke 3:38 ap.
Lontoo •
57 °F
ke 1:38 ap.
Al Başrat al Qadīmah
84 °F
ke 3:38 ap.
Los Angeles •
92 °F
ti 5:38 ip.
Giza
79 °F
ke 2:38 ap.
Luanda
73 °F
ke 1:38 ap.
Al Mawşil al Jadīdah
ke 3:38 ap.
Lucknow
75 °F
ke 6:08 ap.
Aleppo •
75 °F
ke 3:38 ap.
Ludhiana
72 °F
ke 6:08 ap.
Aleksandria
81 °F
ke 2:38 ap.
Madrid •
59 °F
ke 2:38 ap.
Alger
68 °F
ke 1:38 ap.
Manaus
79 °F
ti 8:38 ip.
Almaty
32 °F
ke 6:38 ap.
Manhattan •
ti 8:38 ip.
Ankara •
ke 3:38 ap.
Manila
84 °F
ke 8:38 ap.
Asunción
90 °F
ti 8:38 ip.
Maracaibo
ti 8:08 ip.
Bagdad
75 °F
ke 3:38 ap.
Maracay
ti 8:08 ip.
Bandung
ke 7:38 ap.
Mashhad
43 °F
ke 4:08 ap.
Bandung
ke 7:38 ap.
Medan
ke 7:38 ap.
Bangkok
79 °F
ke 7:38 ap.
Medellín
63 °F
ti 7:38 ip.
Barcelona •
61 °F
ke 2:38 ap.
Melbourne
59 °F
ke 10:38 ap.
Peking
57 °F
ke 8:38 ap.
México •
55 °F
ti 7:38 ip.
Beirut •
79 °F
ke 3:38 ap.
Minsk
ke 3:38 ap.
Bekasi
ke 7:38 ap.
Mogadishu
ke 3:38 ap.
Belo Horizonte
ti 9:38 ip.
Montréal •
55 °F
ti 8:38 ip.
Bangalore
ke 6:08 ap.
Moskova
48 °F
ke 4:38 ap.
Berliini •
45 °F
ke 2:38 ap.
Mosul
ke 3:38 ap.
Bhopal
77 °F
ke 6:08 ap.
Mumbai
81 °F
ke 6:08 ap.
Bogotá
59 °F
ti 7:38 ip.
Nagoya
72 °F
ke 9:38 ap.
Brasília
79 °F
ti 9:38 ip.
Nagpur
77 °F
ke 6:08 ap.
Brooklyn •
ti 8:38 ip.
Nairobi
ke 3:38 ap.
Bukarest •
54 °F
ke 3:38 ap.
Nanchang
70 °F
ke 8:38 ap.
Budapest •
54 °F
ke 2:38 ap.
Nanchong
68 °F
ke 8:38 ap.
Buenos Aires
66 °F
ti 9:38 ip.
Nanjing
70 °F
ke 8:38 ap.
Kairo
79 °F
ke 2:38 ap.
New York •
ti 8:38 ip.
Cali
75 °F
ti 7:38 ip.
Osaka
72 °F
ke 9:38 ap.
Camayenne
ke 12:38 ap.
Palembang
77 °F
ke 7:38 ap.
Kapkaupunki
54 °F
ke 2:38 ap.
Pariisi •
61 °F
ke 2:38 ap.
Caracas
ti 8:08 ip.
Patna
77 °F
ke 6:08 ap.
Casablanca •
ke 1:38 ap.
Perth
61 °F
ke 8:38 ap.
Changchun
46 °F
ke 8:38 ap.
Philadelphia •
72 °F
ti 8:38 ip.
Changsha
ke 8:38 ap.
Phnom Penh
81 °F
ke 7:38 ap.
Chengdu
72 °F
ke 8:38 ap.
Phoenix
100 °F
ti 5:38 ip.
Chennai
75 °F
ke 6:08 ap.
Pretoria
ke 2:38 ap.
Chicago •
57 °F
ti 7:38 ip.
Puebla de Zaragoza •
55 °F
ti 7:38 ip.
Chittagong
ke 6:38 ap.
Pune
81 °F
ke 6:08 ap.
Chongqing
68 °F
ke 8:38 ap.
Busan
68 °F
ke 9:38 ap.
Ciudad Juárez •
79 °F
ti 6:38 ip.
Puyang
61 °F
ke 8:38 ap.
Conakry
ke 12:38 ap.
Pjongjang
ke 9:38 ap.
Curitiba
ti 9:38 ip.
Qingdao
64 °F
ke 8:38 ap.
Dakar
82 °F
ke 12:38 ap.
Rabat •
70 °F
ke 1:38 ap.
Dalian
63 °F
ke 8:38 ap.
Raigarh Fort
ke 6:08 ap.
Damaskos •
64 °F
ke 3:38 ap.
Yangôn
77 °F
ke 7:08 ap.
Dar es Salaam
ke 3:38 ap.
Rawalpindi
ke 5:38 ap.
Delhi
73 °F
ke 6:08 ap.
Recife
79 °F
ti 9:38 ip.
Dhaka
ke 6:38 ap.
Rio de Janeiro
75 °F
ti 9:38 ip.
Durban
59 °F
ke 2:38 ap.
Riad
ke 3:38 ap.
Ecatepec •
55 °F
ti 7:38 ip.
Rooma •
ke 2:38 ap.
Eşfahān
55 °F
ke 4:08 ap.
Pietari
50 °F
ke 4:38 ap.
Faisalabad
77 °F
ke 5:38 ap.
Salvador
79 °F
ti 9:38 ip.
Fortaleza
81 °F
ti 9:38 ip.
Sanaa
ke 3:38 ap.
Grand Dakar
ke 12:38 ap.
Santiago de Chile
54 °F
ti 9:38 ip.
Guadalajara •
77 °F
ti 7:38 ip.
Santo Domingo
77 °F
ti 8:38 ip.
Guangzhou
79 °F
ke 8:38 ap.
São Paulo
70 °F
ti 9:38 ip.
Guayaquil
77 °F
ti 7:38 ip.
Sapporo
ke 9:38 ap.
Hampuri •
57 °F
ke 2:38 ap.
Soul
ke 9:38 ap.
Hangzhou
70 °F
ke 8:38 ap.
Shanghai
73 °F
ke 8:38 ap.
Hanoi
ke 7:38 ap.
Shenyang
48 °F
ke 8:38 ap.
Harare
ke 2:38 ap.
Shenzhen
82 °F
ke 8:38 ap.
Harbin
54 °F
ke 8:38 ap.
Shijiazhuang
ke 8:38 ap.
Havanna •
81 °F
ti 8:38 ip.
Shiyan
ke 8:38 ap.
Hong Kong
82 °F
ke 8:38 ap.
Singapore
81 °F
ke 8:38 ap.
Houston •
ti 7:38 ip.
Soweto
ke 2:38 ap.
Hyderabad
77 °F
ke 6:08 ap.
Surabaya
ke 7:38 ap.
Ibadan
79 °F
ke 1:38 ap.
Surat
82 °F
ke 6:08 ap.
Indore
82 °F
ke 6:08 ap.
Sydney
68 °F
ke 10:38 ap.
Istanbul •
64 °F
ke 3:38 ap.
Daegu
63 °F
ke 9:38 ap.
Izmir •
ke 3:38 ap.
Daejeon
51 °F
ke 9:38 ap.
Iztapalapa •
55 °F
ti 7:38 ip.
Taipei
72 °F
ke 8:38 ap.
Jaipur
79 °F
ke 6:08 ap.
Taiyuan
ke 8:38 ap.
Jakarta
ke 7:38 ap.
Tai’an
64 °F
ke 8:38 ap.
Jedda
88 °F
ke 3:38 ap.
Tangshan
59 °F
ke 8:38 ap.
Jilin
46 °F
ke 8:38 ap.
Taškent
55 °F
ke 5:38 ap.
Jinan
59 °F
ke 8:38 ap.
Teheran
63 °F
ke 4:08 ap.
Johannesburg
ke 2:38 ap.
Ho Chi Minhin kaupunki
81 °F
ke 7:38 ap.
Kabul
ke 5:08 ap.
Tianjin
59 °F
ke 8:38 ap.
Kaduna
ke 1:38 ap.
Tokio
68 °F
ke 9:38 ap.
Kaifeng
61 °F
ke 8:38 ap.
Toronto •
ti 8:38 ip.
Kano
72 °F
ke 1:38 ap.
Incheon
ke 9:38 ap.
Kanpur
75 °F
ke 6:08 ap.
Ürümqi
45 °F
ke 8:38 ap.
Kaohsiung
84 °F
ke 8:38 ap.
Vancouver •
73 °F
ti 5:38 ip.
Karachi
81 °F
ke 5:38 ap.
Wien •
55 °F
ke 2:38 ap.
Karaj
54 °F
ke 4:08 ap.
Varsova •
55 °F
ke 2:38 ap.
Kathmandu
70 °F
ke 6:23 ap.
Wuhan
70 °F
ke 8:38 ap.
Khartum
86 °F
ke 3:38 ap.
Xinyang
70 °F
ke 8:38 ap.
Kiova •
59 °F
ke 3:38 ap.
Xi'an
66 °F
ke 8:38 ap.
Kinshasa
81 °F
ke 1:38 ap.
Jokohama
68 °F
ke 9:38 ap.
Kobe
72 °F
ke 9:38 ap.
Yueyang
70 °F
ke 8:38 ap.
Kolkata
82 °F
ke 6:08 ap.
Yunfu
68 °F
ke 8:38 ap.
Kowloon
ke 8:38 ap.
Zhengzhou
61 °F
ke 8:38 ap.
Kuala Lumpur
ke 8:38 ap.
Zhongshan
ke 8:38 ap.
Kumasi
77 °F
ke 12:38 ap.
Zhumadian
61 °F
ke 8:38 ap.
Kesäaika